Am reușit să strângem 19.256 de semnături

Susține campania unui candidat independent pentru Primăria Capitalei strângând semnături pentru proiectul nostru.

Fără voi nu ar fi fost posibil

din 17.967 (minimum 1% din numărul de alegători înscriși pe liste în București)
0

Ce avem de făcut?

Candidatura unui independent nu este un pas ușor. Avem de strâns minim 1% din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale din București, conform Legii 115/2015

Legea 115/2015, Art. 50

(1) Candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier trebuie să fie susţinuţi de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I.

(2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul oraşelor şi de 1.000 în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi în cazul municipiului Bucureşti.

 

Conform Anexei 2 din 29.02.2024 publicate de Autoritatea Electorală Permanentă în Registrul Electoral Permanent sunt înscriși pe București un număr de 1.796.647 de cetățeni cu drept de vot la Alegerile Locale din 2024.

Astfel, 1% reprezintă un număr de 17.967 (rotunjit) de cetățeni cu drept de vot ce trebuie să susțină un candidat independent la Alegerile Locale din 2024.

Cred că doar împreună vom putea strânge acest număr de semnături, fapt pentru care vă invit în campania noastră de strângere de semnături ce va începe cu data de 17 martie 2024.

Te poți alătura simplu, descărcând și printând lista de mai jos în cât mai multe exemplare și luând semnături de la toți cunoscuții. 

1.     Reguli generale:

 1. Tipăriți listele de semnături fără a șterge informații de pe pagină.
 2. Pentru alegerile locale veți avea de printat 2 tabele de semnături, respectiv unul pentru candidatura la funcția de Primar General, unul pentru candidatul la funcția de Consilier General.
 3. Este necesar că lista să fie tipărită în format landscape, nu portrait.
 4. Încadrarea în chenar (condiție de anulare sau validare a semnăturilor): este extrem de important că toate datele, inclusiv semnătura, să fie încadrate în chenar, nu să îl depășească. E bine să transmitem acest lucru încă de la început fiecărei persoane atunci când notează sau la sfârșit, când semnează (dacă restul datelor le-am trecut noi).
 1. Completează câmpurile din tabel cu pix albastru și preferabil cu litere de
 2. Semnătura de susținere: Un susținător poate sprijini mai mulți candidați.
 3. Extrem de important! Susținătorii pot fi numai cetățeni români, majori (+18) și din București. 

II. Completarea rubricilor din tabel: 

 1. Nume și prenume: Dacă ai două prenume sau mai multe, trebuie să le treci pe toate exact ca în actul de identitate.
 2. Data nașterii: Completează data nașterii doar cu cifre. De exemplu: 31.12.1985. Toți cei care semnează trebuie să aibă 18 ani împliniți.
 3. Act de identitate/ Denumire: La rubrica “Act de identitate / Denumire” e nevoie doar de inițialele actului de identitate al susținătorului. (C.I. – carte de identitate sau B.I. – buletin de identitate sau P.S. – pașaport simplu).
  • Rubrica “Act de identitate / Seria” se completează cu combinația de litere (sau cifre) care constituie seria actului de identitate al susținătorului, dacă acest element de identificare există, iar în caz contrar căsuța corespunzătoare din tabel se barează cu o liniuță orizontală pe mijloc.
  • Rubrica “Act de identitate / Numărul” se completează cu combinația de cifre care constituie numărul actului de identitate al susținătorului. În cazul susținătorului care dorește să utilizeze pașaportul, se completează cu combinația de 9 cifre, indiferent dacă în pașaport este denumită “serie” sau “număr”.
 1. Important! Notarea datelor: Dacă strângi semnături și de la prieteni sau colegi, poți completa tu câmpurile din tabel, dar semnătura să fie a lor.
 2. Numerotare tabel: Numerotează rândurile din tabel pe măsură ce completezi lista (Dacă nu este deja numerotat)
 3. Rânduri goale: Dacă la final îți rămân rânduri necompletate în tabel, trage o linie orizontală pe mijlocul fiecărui rând.
  • Nu este obligatoriu ca toate cele 10 poziții de pe listă să fie completate, pot fi lăsate și poziții necompletate (de exemplu, poate fi completată doar poziția 1 și restul goale).
  • Dacă voluntarul predă lista cu rânduri necompletate în tabel, acestea se invalidează prin barare cu o linie orizontală pe mijloc, astfel încât să nu poată fi completate de altcineva ulterior.
 4. Eroare pe rânduri: Dacă intervine o eroare pe oricare dintre rânduri, taie rândul respectiv printr-o linie orizontală de la un capăt la altul. Acel rând nu va fi luat în calcul și numărul corespunzător rândului invalidat va reveni rândului imediat următor de mai jos. Rândul respectiv se invalidează prin barare cu o linie orizontală pe mijloc și nu se ia în calcul pentru numărul total de poziții menționat în declarația din partea de jos a paginii.
 5. Dacă sunt mai multe persoane care vor să semneze în același timp și voluntarul nu poate să completeze pentru toți sau semnatarii nu au răbdare, le puteți pune la dispoziție formulare pe care să le completeze singuri și să le returneze; în acest caz, atrageți atenția asupra faptului că prima căsuță este pentru semnătură, iar pentru nume și prenume sunt căsuțe separate!
 6. În toate cazurile, specificați semnatarilor că este foarte important ca datele din actul de identitate să fie corecte; dacă nu doresc să vă prezinte actul de identitate, rugați-i să verifice și să completeze chiar ei informațiile cu actul în față.
 7. Foarte important! La subsol: Declarația de sub tabel trebuie completată și semnată de persoana care a întocmit tabelul. Listele care nu au această declarație vor fi Această secțiune poate fi pre-completată cu datele personale, dacă considerați că vă este mai ușor așa, însă aveți grijă să nu pierdeți foile pre-completate.
 8. Sub tabel, la “număr de poziții’, se completează cu numărul semnăturilor valide. Dacă toate rândurile au fost completate și niciun rând nu a fost barat cu o linie orizontală pe mijloc, se completează cu numărul 10. În caz contrar, se scade din 10 numărul rândurilor necompletate și/sau al semnăturile invalidate.
 9. ATENȚIE: nu completați numărul de poziții decât la final, pentru că în cazul în care doar 3 persoane vor semna lista respectivă, la numărul de poziții va trebui completată cifra 3, și nu cifra 10! … declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de poziții, corespund realității.
 10. Asigură-te că toate datele introduse sunt complete. 

III. Necesar semnături:

Pentru fiecare candidat la funcția de Primar General şi de Consilier General trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral şi în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București şi localităților urbane de rangul I. Pentru București avem de strâns un număr de 17697 de semnături.

 

 1. După completare formularul se trimite scanat la cabinet@cosminolteanu.eu, respectiv original prin poștă la București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, Sector 2 sau prin predare personală sunând în prealabil la +40761398407.
 2. Persoanele ce strâng semnături le așteptăm să adere pe grupul nostru de voluntari deschis pe WhatsApp la următorul link: https://chat.whatsapp.com/HC1jeR5cFQo0gR1hKT0Wyj;
 3. Nu se vor completa decât câmpurile din tabel și nu alte câmpuri;
 4. Nu se va printa față verso, ci doar pe o pagină, nu contează dacă e color sau alb negru, iar persoanelor li se va recomanda să semneze pe ambele liste (cea de consilier și cea de primar).

NOTE:

Lista susținătorilor este act public și se află sub incidența art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

●        Ghid strângere semnături

https://primar.cosminolteanu.eu/wp-content/uploads/2024/03/Ghid-strangere-semnaturi-locale-2024-OC.pdf

●        Calendarul de campanie:

https://primar.cosminolteanu.eu/wp-content/uploads/2024/03/calendar-alegeri-locale.pdf

– Perioada strângere de semnături – 11.03.2024 – 30.04.2024

Ulterior depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripție va fi pe 30 aprilie 2024.

-Perioada de precampanie – 12 martie 2024 – 10 mai 2024

Perioada de campanie – Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua de referință şi se încheie în dimineața zilei de sâmbătă care precedă zilei de referință, la ora 7,00. (de pe 10 mai 2024 până pe 8 iunie 2024 la ora 7:00.

➔      TABELUL LISTEI DE SUSȚINĂTORI:

https://primar.cosminolteanu.eu/wp-content/uploads/2024/03/Lista-sustinatori-Alegeri-Locale-2024-Candidat-Independent-Cosmin-Olteanu-de-Bucuresti-primar-si-consilier-general.pdf

●      Dispoziții legale referitor GDPR:

Pentru orice întrebări pe care le primiți în campanie referitor la colectarea de date, găsiți mai     jos       informațiile   GDPR pe        care            vă        rugăm să        le luați la cunoștință.

Orice persoană care solicită detalii despre prelucrarea datelor de către CANDIDAT INDEPENDENT OLTEANU COSMIN poate fi îndrumată     către   site-ul CANDIDAT INDEPENDENT OLTEANU COSMIN    secțiunea       GDPR:

https://primar.cosminolteanu.eu/termeni-si-conditii/

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

https://primar.cosminolteanu.eu/wp-content/uploads/2024/03/INFORMARE-CU-PRIVIRE-LA-PRELUCRAREA-DATELOR-CU-CARACTER-PERSONAL-locale-Olteanu-Cosmin.pdf

LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018, privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – derogare pentru candidații politici independenți, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și ONG.

Candidații independenți pot prelucra date cu caracter personal și special, fără consimțământul expres al persoanei vizate, în vederea îndeplinirii criteriilor legale impuse (dreptul de a candida), cu următoarele condiții:

 • informarea persoanei vizate despre prelucrarea datelor cu caracter personal;

 • garantarea dreptului de rectificare și ștergere.

Frază simplă de informare:

“Fără 1% semnături nu putem candida1. Le colectăm în baza legii, care impune această condiție! Semnăturile se depun la birourile electorale de circumscripție împreună cu liste de candidați. Nu folosim aceste liste în alt scop”.

1Se poate menționa aici numărul exact de semnături daca s-a făcut calculul exact – ex: București aproximativ 18000 de semnături.

 

 • Recomandări adresate tuturor membrilor:
 • Pentru a ne asigura că vom avea o rată cât mai mare de validare a semnăturilor este necesar ca fiecare membru să fie informat despre modul de colectare al semnăturilor – care e tabelul, cum trebuie completat etc.
 • Recomandăm fiecărui membru să își facă lista de oameni de la care ia semnături și să înceapă să îi contacteze (rude, colegi, prieteni).

–  Un alt mod de a ajuta acest demers este ca fiecare membru să posteze pe rețelele sociale un îndemn: Semnează pentru CANDIDATUL INDEPENDENT OLTEANU COSMIN – contactează-mă pentru detalii sau să indice punctul de colectare din București, str. Tudor Arghezi, nr. 26, sc. B, et. 5, ap. 55, respectiv din București, Șoseaua Giurgiului, nr. 119.

Apreciază: