Programul nostru politic

 

Programul politic propus de mine este un proiect al nostru, al tuturor bucureștenilor. Indiferent de crez acesta reprezintă un contract social între mine și cei care m-au ales sa îi reprezint, toți bucureștenii, indiferent de votul lor. Acesta este bazat pe nevoile noastre, pentru că fiecare din noi e București.

Câteva dintre măsurile pe care le-am găsit de bun augur în urma consultărilor sunt acestea:

1. Digitalizarea

a. Comasarea bazelor de date ale diferitelor direcții ale Primăriei Capitalei, organizații private naționale sau internaționale, precum și instituții publice;

b. Centralizarea datelor într-un sistem unic informatic, având acces la toate datele și servicile publice pe baza CNP-ului.

2. Taxe și impozite

a. Impozitul unitar al bunurilor imobile și mobile, astfel propun impozitarea în funcție de membrii unei gospodarii ce utilizează un bun;

b. Impozitarea unitară prin declararea veniturilor la ANAF în format fizic sau online, posibilă și pentru cuplurile ce nu se afla într-o uniune civilă;

c. Scutirea de la plata impozitelor pentru persoanele ce depășesc vârsta de 62 de ani, cu pensii sub 1400 de RON;

d. Creșterea impozitelor pentru persoanele cu venituri de peste 6000 de RON;

e. Creșterea bonificației pentru plata anticipată a impozitelor cu 10%.

3. Laicitatea Bucureștiului

a. Tăierea finanțărilor destinate cultelor și Catedralei Mântuirii Neamului, înafară de obiectivele monument istoric;

b. Desfințarea oricăror facilități fiscale oferite cultelor și impozitarea afacerilor comerciale în mod egal cu alți comercianți;

4. Egalitatea de șanse și tratament în domeniul social

a. Crearea de adăposturi și facilități rezidențiale pentru persoanele ce nu dețin o locuință, ori sunt homeless, din fondul imobiliar de stat abandonat;

b. Cursuri de formare profesională și sprijin în angajarea persoanelor homeless;

c. Susținerea angajării a unui procent de 2% în Primărie din persoanele provenite din sistemul de protecție a copilului;

d. Sprijinirea persoanelor homeless în formalitățile obținerii de acte de identitate prin asigurarea unei adrese de domiciliu pe spațiile deținute de Primărie;

e. Crearea de locuri de parcare rezervate și accesibile pentru persoanele cu dizabilități în toate zonele importante ale orașului;

f. Adaptarea transportului public pentru a fi complet accesibil, inclusiv autobuze cu rampe și locuri speciale, precum și trenuri și stații de metrou echipate corespunzător;

g. Asigurarea accesibilității în toate instituțiile publice, inclusiv rampe de acces, lifturi adaptate și toalete accesibile;

h. Implementarea unui sistem de semnalizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere și audit în spațiile publice și la trecerile de pietoni;

i. Dezvoltarea de programe de asistență și sprijin pentru angajarea persoanelor cu dizabilități;

k. Crearea de centre de zi și de activități recreative adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități;

l. Promovarea sportului adaptat și susținerea evenimentelor sportive pentru persoanele cu dizabilități.

m. Asigurarea accesului la educație inclusivă și la materiale educaționale adaptate;

n. Îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală și psihologică pentru persoanele cu dizabilități;

o. Colaborarea cu organizațiile neguvernamentale care susțin drepturile și nevoile persoanelor cu dizabilități pentru a dezvolta politici și programe eficiente;

p. Gratuitate pe transportul public pentru studenți și elevi fără decontări și alte birocrații, precum și pentru cei ce fac voluntariat;

q. Decontarea sau asigurarea transportului pentru programele de terapie a persoanelor cu dizabilități de la domiciliu la centru terapeutic pentru cetățenii din București și zona metropolitană a capitalei;

r. Asigurarea din buget a cofinanțării programelor de terapie și salariilor angajaților ONG-urilor ce se ocupă cu furnizarea de servicii de terapie persoanelor cu dizabilități din București.

5. Cultură și Mediu

a. Obligativitatea reabilitării/restaurării clădirilor sub sancțiunea amenzii de 20% din costul imobilului ori suportarea costurilor parțiale de renovare, pentru clădirile monument istoric;

b. Subvenționarea activității de plantare și ecologizare prin acordarea unor tichete de masa;

c. Crearea de spații verzi pe terasele blocurilor și a clădirilor instituții publice;

d. Montarea de panouri fotovoltaice pe terasele unor blocuri și clădiri aparținând instituțiilor publice;

e. Reabilitarea principalelor grădini și parcuri urbane;

f. Schimbarea destinației Arenei Naționale pentru a fi folosită pentru orice activități culturale, sportive, de tineret etc;

g. Amenajarea de teatre și spații culturale ori reabilitarea celor părăsite peste tot în București, ce vor fi date gratuit în folosință celor ce vor să promoveze activități de artă, cultură și tineret;

h. Reamenajarea, toaletarea și îngrijirea parcurilor, precum și soluționarea problemelor retrocedărilor (Parcul IOR, Herăstrău etc).

6. Transporturi și infrastructură

a. Renovarea clădirilor din centrul Capitalei și Gara de Nord;

b. Reamenajarea centrelor turistice și crearea unei platforme de promovare a turismului urban în capitală;

c. Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizarea a infrastructurii rutiere, precum și a infrastructurii termice, de apă, electrice și de canal a capitalei.

7. Muncă și șomaj

a. Introducerea in contractele de muncă ale salariaților Primăriei a dreptului la deconectare in telemuncă;

b. Introducerea ca norma de muncă pentru salariații Primăriei a task-urilor in locul programelor de 4,6, respectiv 8 ore de munca pentru munca în regim de telemuncă;

c. Subvenționarea consumului de resurse personale de catre Primăriei pentru angajații Primăriei în urma exploatării bunurilor din telemuncă;

8. Sănătate

a. Asigurarea de programe de terapie și subvenționare a tratamentelor persoanelor aflate în risc de sărăcie.

9. Educație

a. Generarea unor programe de formare și calificare pentru persoanele aparținând unor minorități sau grupuri vulnerabile, ori a celor ce doresc reconversia profesională;

b. Generarea unor programe de internship lunare sau trimestriale pentru a forma viitoarele generații.

10. Administrație corectă

a. Posturile de conducere din Primărie sa fie acordate prin concurs și în functțe de post să fie implicați decidenții de la nivel local, județean sau național în procesul de acordare;

b. Pentru postul de conducere cel ce candidează să aibă studii de administrație și să aibă studii în domeniul pentru care aplică;

c. Accesul cetățenilor liber la ședințele Consiliului General al Capitalei, fără vreo procedură prealabilă;

d. Generarea unor consultări publice pe proiectele de interes ale urbei cel puțin trimestrial pentru a rămâne în contact cu cetățenii;

e. Crearea unei echipe specializate în accesarea fondurilor europene, formată din experți în domeniu;

f. Identificarea proiectelor prioritare pentru dezvoltarea capitalei care pot fi finanțate prin fonduri europene;

g. Stabilirea de parteneriate cu alte orașe și regiuni europene pentru schimb de experiență și colaborare în proiecte comune;

h. Dezvoltarea de programe de formare pentru personalul administrației locale în vederea îmbunătățirii capacității de a scrie și gestiona proiecte europene;

i. Îmbunătățirea transparenței și eficienței în procesul de aplicare și implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene;

k. Promovarea unui dialog constant cu cetățenii și organizațiile locale pentru a identifica nevoile comunității și a alinia proiectele cu acestea;

l. Asigurarea co-finanțării necesare și a sustenabilității financiare a proiectelor pe termen lung.

Primăria Municipiului București trebuie să răspundă provocărilor contemporane și să devină nucleul dezvoltării României. Aceasta ar trebui să se implice activ în colaborare cu mediul de afaceri, instituțiile publice și autoritățile locale pentru a contribui la progresul comun și la îmbunătățirea calității vieții în comunitate.

Acest proiect reprezintă pasul sincer pentru inițierea unui dialog despre starea și viitorul Bucureștiului, dar mai ales modelul prin care punem oamenii împreună pentru a conlucra la gândirea și crearea unui sistem public al minții și sufletului.

Programul meu este un proiect al tuturor, deoarece el poate fi completat de oricine interesat să aducă o schimbare capitalei noastre.

Apreciază: